Phone09 4577 00 110 Monday - Friday9AM - 5PM OfficeNo.886/888, Pyay Road, 9 Miles, Yangon.

Author Archives: yig_admin

“သင့္ရင္ေသြးအတြက္…ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္”

Category : Article, Education | Date : December 4, 2019

အေမြ...မိဘကတစ္ဆင့္ ၊ သားသမီးဆီ လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အေမြလို႔ ဆိုရင္ သည္ေန႔ေခတ္မွာ ပညာေရးပါပဲ...ပညာေရးဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားျပန္ပါဘူး...

အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္သူဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကလည္း အိမ္ေထာင္တာဝန္ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း သားသမီးေတြရဲ႕ လက္ရွိပညာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရျပန္ပါေသးတယ္…ဒါတင္မကေသးပါဘူး...ေနာင္ေရးမွာ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔လည္း ရင္ေလးရတာမို႔  ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြ ျဖစ္မလာေအာင္  ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားတဲ့ “ပညာေရးအသက္အာမခံ”အေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဗဟုသုတအခ်ိဳ႕မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...

(၁) ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္

ပညာေရးအသက္အာမခံ၏အႏွစ္သာရမွာ သားသမီးမ်ားတကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ စိတ္ပူပင္ေသာကကင္းေဝးစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္...

(၂) ဘယ္သူေတြ အာမခံထားႏိုင္မလဲ...?

မိမိသားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ မိမိအသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္...အသက္(၁၈)ႏွစ္ မွ (၅၆)ခုႏွစ္ အတြင္းရွိ က်န္းမာသူမ်ား ပညာေရးအသက္အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္...

(၃) အာမခံေၾကးပမာဏကေရာ...?

အနည္းဆုံး က်ပ္ သိန္း (၅၀)မွ

အမ်ားဆုံး က်ပ္ သိန္း (၁၀၀၀)ထိ အာမခံေၾကးေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္...

ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိသားသမီးပညာေရး မေႏွာင့္ေႏွးရေအာင္ အာမခံခ်က္တစ္ခုခုရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ‘ယမ္းအာမခံ’ သို႔သာအေျပးေလးလွမ္းလာလိုက္ပါေနာ္...

သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစမယ့္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

“က်န္းမာေရး အာမခံေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း”

Category : Article, Our CSR | Date : November 28, 2019

ယမ္းအာမခံရဲ႕ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ အာမခံထားသူ တိုင္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာယာစြာ၊ လုံ ၿခဳံစြာေနထိုင္ႏိုင္ပါၿပီ...

ယမ္းအာမခံ မွာ က်န္းမာေရး အာမခံ ထားသူ ေဒၚခင္ေအးလြင္ ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ထိ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္စရိတ္ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၉) ေသာင္းက်ပ္ တိတိကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္...

မိသားစုတိုင္းရဲ႕ ဘဝ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ရွင္သန္ေရးမွာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တဖက္တလမ္းက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ အာမခံ စနစ္ကို အရယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီဆို မွန္ကန္တိက် ျမန္ဆန္တဲ့ ယမ္းအာမခံ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ…

"တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ"

 

 

စုေပါင္းအသက္အာမခံ ( Group Life Insurance)

Category : Article, Insurance | Date : November 26, 2019

အာမခံဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း သိရွိလိုတဲ့ ယမ္းအာမခံ ရဲ႕ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဒီေန႔မွာေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ “စုေပါင္းအသက္အာမခံ” အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္....စုေပါင္းအသက္အာမခံဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္ၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္

အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၆၀) အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္အာမခံထားႏိုင္သလို ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စုေပါင္းအသက္အာမခံထားေပးႏိုင္ပါတယ္ ၊ အနည္းဆုံးဝန္ထမ္း (၅) ဦးမွစ၍ စုေပါင္းအသက္အာမခံယူလို႔ရမွာျဖစ္ၿပီး  အာမခံသက္တမ္းမွာလည္း (၁) ႏွစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ ကာလအတိုင္းအတာ ျဖစ္ပါတယ္

အာမခံထားေငြမွာလည္း အနည္းဆုံးက်ပ္ (၁) ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ (၅)သန္းအထိ ထားရွိႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံလုပ္သားဝန္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအထိ သက္ေတာင့္သက္သာ အဆင္ေျပစြာ ထားရွိႏိုင္တဲ့ ပမာဏပဲျဖစ္ပါတယ္

ဒါ့အျပင္ ေဆးစစ္ရန္အတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္

အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း အာမခံထားေငြ က်ပ္(၁)သန္းထိထားရွိပါက ေဆးစစ္ရန္မလိုအပ္ေပမယ့္ က်ပ္(၁)သန္း အထက္အာမခံထားေငြ ထားရွိပါက ေဆးစစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္

အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္လည္း (၄၅)ေက်ာ္မယ္၊ အာမခံထားေငြကလည္း က်ပ္(၁)သန္းအထက္ ထားရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေဆးစစ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္

ပရီမီယံေၾကးဟာလည္း အာမခံထားေငြ က်ပ္(၁)ေသာင္းဆိုပါက (၁)ႏွစ္လွ်င္ ပရီမီယံက်ပ္ (၁၀၀)က်ပ္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး ပရီမီယံေပးသြင္းတဲ့ေန႔ဟာ အာမခံစတင္တဲ့ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ အာမခံသက္တမ္းအတြင္းေသဆုံးပါက အာမခံထားေငြ အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္

မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္း ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္း၊ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္(သို႔) ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း ၊ ကိုယ္တိုင္ဒဏ္ရာရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ေတာ့ အာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး

ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါက ရရွိႏိုင္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္

အကယ္၍ အသက္ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္ပဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္

(၁) ထာဝစဥ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း                    -၁၀၀%

(၂) မ်က္ေစ့တစ္ဖက္လုံးဝကြယ္ျခင္း       - ၅၀%

(၃) နားတစ္ဖက္လုံးဝပင္းျခင္း              -၂၅%

(၄) လက္တစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း                    - ၅၀%

(၅) ေျခတစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း             - ၅၀%

(၆) လက္တစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း                 -၂၅%

(၇) ေျခတစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း                   -၂၅%...စသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါသည္

အခုဆိုရင္ စုေပါင္းအသက္အာမခံအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ စုေပါင္းအသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္ဖို႔ ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ေခၚလိုက္ရပါတယ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

“အာမခံေၾကးေပးေလ်ာ္ျခင္း”

Category : Article, Our CSR | Date : November 23, 2019

အားကစားသမား ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ ထားရွိထားေသာ ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ထူး (ခ) ဖ်ံေသြး ဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ ၊ သီရိကြင္းတြင္ လက္ေဝွ႔ယွဥ္ၿပိဳင္စဥ္ ညာေမး႐ိုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ ကြၽန္မတို႔ယမ္းအာခံမွ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ (၇၀၀၀၀၀) က်ပ္တိတိကို ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ထူး (ခ) ဖ်ံေသြး ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္... ဦးေစာေအာင္ႏိုင္ထူး (ခ) ဖ်ံေသြးတစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာမွအျမန္သက္သာႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ကြၽန္မတို႔ ယမ္းအာမခံမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ရပါတယ္..

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

 

“ကျန်းမာရေး အာမခံဆိုတာ…”

Category : Article, Health | Date : November 22, 2019

သင့်မိသားစု၊ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်နေရတဲ့ လူနေထိုင်မှု စနစ်တွေ နဲ့ ကြုံနေရပြီလား...

အချိန်နေရာ ဒေသမရွေး မကျန်းမာစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြောင့် ထိတ်လန့်နေပြီလား...

ဒီအ‌ခြေအနေတွေကနေ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်‌ ကာကွယ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခု ရှာဖွေချင် ပြီလား...

ကဲ...မိတ်ဆွေ တစ်ခွန်းတည်းပြောရရင်တော့ အာမခံ စနစ်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲလိုက်ပါ ဆိုတာပါပဲ...

အာမခံ စနစ်ဆိုတာ ကြုံလာရတဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကနေ ရုတ်တရတ်ကြုံလိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကာကွယ် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ စနစ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ...

ဒါဆို... ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံ ၊ လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေး  စောင့်ရှောက်မှုအာမခံနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံ ရှိတယ်ဆိုတာရော သိပြီးပြီလား...

ဒီ အာမခံ အမျိုးအစားတွေကို ကိုယ့် မိသားစု၊ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက်ထိ အထောက်အကူ ပြုတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ပါဦး...

ပြင်းထန်ရောဂါကု အာမခံ ဆိုတာ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ လူ့ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ရောဂါ (၁၀) မျိုး အတွက် အာမခံ ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အသက် (၆)နှစ်ကနေ စထားနိုင်မယ်၊ ဒီ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာရင် အာမခံ နှုန်းထားနဲ့ သက်တမ်း အတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမယ့် ဆေးကုသ စရိတ်မျှပေးတဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားပေါ့....

လူထုအခြေပြုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအာမခံ ကလည်း အသက် (၆) နှစ်ကနေ စထားလို့ရတာပါပဲ၊ ဒီ အာမခံ အမျိုးအစားကတော့ လူထုအခြေပြု အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် အကျိုးခံစားခွင့်မှာ မတော်တဆသေဆုံးမှုအတွက်ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားတဲ့ အာမခံ အမျိုးအစားပေါ့...

နောက်ဆုံး ကျန်းမာရေးအာမခံကို ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါကြောင့်(သို့) မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ရောဂါကြောင့် (သို့) မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးခြင်း တွေပါ အာမခံ အကာအကွယ်တွေကို ခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်…

တစ်နေ့တာ အတွင်းမှာ ထိတ်လန့်မှု အများဆုံး၊ ခြိမ်းခြောက်မှု အကြီးဆုံးပေးနိုင်တဲ့ ဘယ်ချိန်ရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ မကျန်းမာခြင်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါ စိတ်ချလက်ချ နောက်ဆံမတင်းဘဲ ဆေးကုသနိုင်မယ့် အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး အာမခံကို ယမ်းအာမခံမှာ ရယူနိုင်ပါပြီ....

ဒီတော့ ပြင်းထန်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရင် စိတ်မပူပါနဲ့...ယမ်းအာမခံ မှာ အာမခံ ထားလိုက်ပါ...

နှစ်ရှည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အာမခံ ခံယူချင်တယ် စိတ်မပူပါနဲ့ ယမ်းအာမခံကိုသာ လှမ်းခဲ့လိုက်ပါ...

သင့် မိသားစု သင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု အစောင့်အရှောက်တွေပေးဖို့ ယမ်းအာမခံ ကစောင့်ကြိုနေပါပြီ...

ကဲ...ကျန်းမာရေးအတွက် မိသားစု ကို လုံခြုံစွာစောင့်ရှောက်ရေးကို စိုးရိမ်နေတယ်ဆို ဘာမှမပူပါနဲ့  ယမ်းအာမခံ ရှိနေပါပြီ...

“တိကျမြန်ဆန်...ယမ်းအာမခံ”

ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ

Category : Article, Insurance | Date : November 16, 2019

‘သတိဆိုတာ ပိုတယ္မရွိ’လို႔ ဆို႐ိုးစကားရွိတယ္မဟုတ္လား...?

မထင္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အခ်ိန္ မွာ မသိလိုက္ မသိဘာသာ ျဖစ္သြားတတ္တဲ့ မေတာ္တဆ မႈေတြ ေၾကာင့္ ကိုယ့္ ရဲ႕ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို အထိအခိုက္ခံေတာ့မွာလား...?

အခ်ိန္တိုင္းမွာ သာယာတဲ့ အေျခအေနေတြကို မပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေပမဲ့ ျဖစ္လာတဲ့ အေျခအေနကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ ရွိပါတယ္... ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဆုံးရႈံး နစ္နာမႈေတြ အတြက္ႀကိဳတင္ စီမံထားမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္...

သြားသတိ.. လာသတိ.. စားသတိနဲ႔ သတိကို ကိုယ္မွာကပ္လို႔ သြားလာရင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႀကဳံလာခဲ့တဲ့ အခါ နစ္နာသမွ်ကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အေျဖက  အာမခံ ဆိုတဲ့ စနစ္ကေန အကာအကြယ္ ရယူတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္...

ဒါဆို ဒီ အာမခံ ကို ရယူႏိုင္တဲ့ သူေတြ က ဘယ္သူေတြ ျဖစ္မလဲ..ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရွိမွာလဲ ဆိုရင္ေတာ့...

အာမခံထားခြင့္ရွိသူ ေတြက အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၆၅)ႏွစ္အတြင္းရွိ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူတိုင္း အာမခံထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္...

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူေတြဆို မိဘ(သို႔) အုပ္ထိန္းသူမ်ားက  ထားရွိေပးႏိုင္ပါတယ္.....

အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးျခင္း၊ မစြမ္းမသန္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါဆုံးရႈံးတာေတြ တင္မကဘူး ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ တဲ့ အေျခအေနေတြမွာပါ... အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္...

ဒါဆို အက်ိဳးခံစားခြင့္လည္း သိၿပီဆိုေတာ့ သက္တမ္း ကိုလည္း သိခ်င္မွာေပါ့.

အာမခံသက္တမ္း က (၃)လ ၊ (၆)လ သို႔မဟုတ္ (၁)ႏွစ္ ထားႏိုင္ပါတယ္...

ကိုယ္အဂၤါ ထိခိုက္မႈဆိုတာ လူတိုင္းႀကဳံႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္္ လူတိုင္းထားသင့္တဲ့ အေရးႀကီး အကာအကြယ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္..အထူးသျဖင့္ကိုယ္ကာယသုံး အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသူေတြ အေနနဲ႔ အဓိက လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ယူကို ယူထားသင့္တဲ့ အကာအကြယ္ ျဖစ္တာမို႔... မိမိနဲ႔ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမယ့္ စနစ္တစ္ခုကို အခုပဲ ရယူဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း ယမ္းအာမခံ ရဲ႕ အာမခံ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆက္လက္ရယူႏိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါရေစေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

 

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံဆိုတာ…

Category : Article, Insurance | Date : November 5, 2019

ဘဝဆိုတာ အလွည့္အေျပာင္းေတြနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါလား...?

သည္လိုျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ မေတာ္တဆဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြကလည္း တစ္သီတစ္တန္းႀကီးပါ...ဒီလိုနစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စနစ္ဟာ အာမခံတစ္ခုပဲ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစ...သည္ေန႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံကေန ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ “ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ” အေၾကာင္းအနည္းငယ္ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္....

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ(Short Term Endowment Life Insurance)ဆိုသည္မွာ အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ အသက္(၆၀) ႏွစ္အတြင္း ရွိသူတိုင္း မိမိအသက္သာမက ဇနီး၊ ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္အသက္အာမခံ ထားႏိုင္သည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...အသက္(၁၀) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ားလည္း မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာျဖင့္ အသက္အာမခံ ထားႏိုင္ပါေသးတယ္...

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ထားႏိုင္သလဲ...?

အာမခံသက္တမ္း (၅)ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၇)ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၀)ႏွစ္ အထိထားႏိုင္ပါတယ္...

အသက္(၅၆)ႏွစ္ မွ (၅၈)ႏွစ္ ထိ ရွိသူမ်ား အာမခံသက္တမ္း (၇)ႏွစ္ ထားႏိုင္ၿပီး အသက္ (၅၉) ႏွစ္မွ (၆၀)ႏွစ္အထိရွိသူမ်ား အာမခံသက္တမ္း (၅) ႏွစ္ထားႏိုင္ပါတယ္...

ပမာဏဘယ္ေလာက္ထိ အာမခံထားႏိုင္လဲ...?

အနည္းဆုံးက်ပ္ (၁၀) သိန္း မွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ (၅၀၀) သိန္း အထိအာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္...

ပရီမီယံႏႈန္းထား ကေရာ...?

ပရီမီယံႏႈန္းထားဟာ အာမခံထားသူ အသက္၊ အာမခံသက္တမ္း၊ အာမခံထားေငြ တို႔အေပၚမူတည္၍တြက္ခ်က္ပါတယ္...

ပရီမီယံကို (၁)လတစ္ႀကိမ္ ၊ (၃)လတစ္ႀကိမ္ ၊ (၆)လတစ္ႀကိမ္ ၊ (၁၂) လတစ္ႀကိမ္ အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္

ပရီမီယံေပးသြင္းရန္ အပိုရက္ (၃၀) ခြင့္ျပဳတဲ့အျပင္…(၁)လတစ္ႀကိမ္ေပးသြင္းေသာ ေပၚလစီမ်ားအတြက္ ပရီမီယံေပးသြင္းရန္ အပိုရက္ (၁၅)ရက္ ခြင့္ျပဳပါတယ္..

အကယ္၍ အပိုရက္အတြင္း ပရီမီယံ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေပၚလစီ ပ်က္ျပယ္ပါတယ္...

ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့

(၁) ႏွစ္ေစ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (Maturity Benefit)

(၂) ေသဆုံးမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (Death Benefit)

(၃) ထာဝစဥ္ လုံးဝမသန္စြမ္း အက်ိဳးခံစားခြင့္(Total Permanent Disability Benefit)

(၄) ေပၚလစီကို စာရင္းပိတ္ျခင္း (Paid Up Policy)

(၅) အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္း(Surrender Value)

(၆) ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း(Policy Loan) စသျဖင့္...အက်ိဳးခံစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

မရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေနျဖင့္

(၁) အာမခံစသည့္ေန႔မွ (၁)ႏွစ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္း

(၂)  အာမခံဝယ္ယူစဥ္က ေဖာ္ျပရန္ ထိန္ခ်န္ခဲ့ေသာ ရွိရင္းစြဲေရာဂါေၾကာင့္ အာမခံစသည့္ေန႔မွ (၁) ႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးျခင္း

စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆုံးရႈံးရမွာျဖစ္ပါတယ္

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ အေၾကာင္းအေသးစိတ္သိရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားမႀကဳံရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံႏွင့္ ပူေပါင္းလက္တြဲျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါေသးတယ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

 

သင့္ကေလးအနာဂတ္အတြက္ ပညာေရးအသက္အာမခံထားၾကမယ္…

Category : Article, Education | Date : October 30, 2019

(၂၁)ရာစုလို အခုေခတ္ႀကီးမွာ ပညာေရးဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္သာမက ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ... ပညာေရးဟာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ ၊ ကိုယ့္မိသားစု ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆုံးရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့အခါ မိဘတိုင္းအတြက္ သားသမီးပညာေရးဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားလာၾကပါၿပီ....

ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရးဟာ ပညာေရးအတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးလာပါတယ္... မိဘစီးပြားေရးဆိုတာမ်ိဳးကလည္း အၿမဲေကာင္းမြန္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တြက္လို႔မရျပန္ပါဘူး...မိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း အၿမဲသုံးစြဲေနရတာမို႔ မေတာ္တဆ သားသမီးပညာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္မယ့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိလာတဲ့အခါ ဘယ္လိုမ်ိဳးစနစ္တစ္ခုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကာကြယ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္....

ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးအႀကံေပးခ်င္တဲ့ စနစ္ကေတာ့ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈထားျခင္းဆိုတဲ့ စနစ္ပါပဲ... အာမခံစနစ္ေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့အထဲမွာမွ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သားသမီးပညာေရးအတြက္ ထားရွိသင့္တဲ့ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ ပညာေရးအသက္အာမခံစနစ္ပါ...ပညာေရးအသက္အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ သင့္မိသားစု ျပႆနာေတြရွိလာရင္ေတာင္ သင့္သားသမီး ပညာေရးကို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မယ့္ ေထာက္ပံေၾကးကို ဝန္ေဆာင္မႈရရွိႏိုင္မယ့္ စနစ္ေပါ့...

ပညာေရးအသက္အာမခံဆိုတာ မိဘကေန မိမိသားသမီးမ်ားရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ မိမိအသက္ကိုအာမခံထားႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္လို႔ မိဘတိုင္းျပဳလုပ္ထားသင့္တဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပါ...

ပညာေရးအသက္အာမခံအေၾကာင္းအေသးစိတ္သိရွိလိုတဲ့အခါ ေအာက္ကလင့္မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံသို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါတယ္...

“ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္သာ သင္ၾကားၾကေစလို”

Category : Article, Family Life Style | Date :

ျဖဴစင္ႏူးညံ့လြန္းလွတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႈဟာ အရမ္းျမင့္မားပါတယ္...သူတို႔ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အရာေတြအားလုံးကေန အစြမ္းကုန္သင္ယူေလ့ရွိၾကပါတယ္...ဉီးေႏွာက္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၱဟာ ဖေယာင္းလိုမ်ိဳး လိုရာပုံသြင္းလို႔ရတာမို႔ ငယ္႐ြယ္စဥ္ကတည္းက ကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ရာမွာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္...

ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ မပီကလာ ၊ ပီကလာ အ႐ြယ္မွာကတည္းက ဆဲဆိုေရ႐ြတ္တတ္ေနၿပီဆိုရင္ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ၊ သူ႔မိသားစုဆီကပဲ ဒီအက်င့္ေတြက လာတာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိရပါမယ္...ဒီလိုပါပဲ...ကေလးငယ္ေတြဟာ ေရွ႕မွာေျပာခဲ့သလိုမ်ိဳး ‘ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း’ အားလုံးကို ပတ္ဝန္းက်င္က သင္ယူတဲ့အခါ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ကိုယ့္မိသားစုဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေနဖို႔လိုပါတယ္...

ကေလးေတြကို သင္ၾကားရာမွာလည္း အမုန္းတရား ၊ ေဒါသတရားေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္သင္ၾကားျခင္းဟာ မွားယြင္းတဲ့ အျပဳအမူတစ္ခုပါပဲ...ဒီလိုသင္ၾကားခ်ိန္မွာ ကေလးငယ္ေတြဟာ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ခဏတာတတ္ေျမာက္ေကာင္းတတ္ေျမာက္သြားႏိုင္ပါတယ္...ဒါေပမယ့္ ႀကီးျပင္းသြားၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ရႈျမင္ၾကတဲ့အခါ မွားယြင္းတဲ့နည္းစနစ္ေတြကေန ေတြးေခၚလာႏိုင္ပါတယ္...

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ မသိစိတ္ဟာ စပရိန္လို ဖိေလႂကြေလမို႔ အမိန႔္ေပးၿပီး သင္ၾကားျခင္း၊ ေစခိုင္းျခင္းထက္ မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသာ ေရွးရႈသင္ၾကားဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္...ဒါ့အျပင္ မိမိရင္ေသြးငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ “ပညာေရးအသက္အာမခံ”ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ကြၽန္မတို႔ယမ္းအာမခံတြင္ ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ..

“ တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ ”

သဘာဝကို လြန္ဆန္၍မရပါ

Category : Article, Family Life Style | Date : October 24, 2019

လူ႔ဘဝမွာ ေမြးဖြားလာၿပီး အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ အရာရာကို ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာၾကရတာ သဘာဝတရားပါ...ဒီလို ျဖစ္ပ်က္ေလာကႀကီးမွာ သဘာဝတရားကို လြန္ဆန္လို႔မရပါဘူး...ဒါေပမယ့္ ဒီအရာေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံတရားမို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္...

အခ်ိန္တန္အ႐ြယ္ေရာက္တဲ့အခါ ပညာသင္ရမယ္...မိသားစုတစ္ခုရွိလာတဲ့အခါ ကိုယ့္မိသားစု ေလာကအလယ္မွာ တင့္တယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားရွာရမယ္...သားသမီးေတြရလာတဲ့အခါ ပညာေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ရမယ္...ဒါေတြအားလုံးက သဘာဝတရားကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ့္ ေလာကဓံေတြပါပဲ...ေလာကဓံတရားလို႔ေျပာလို႔ရသလို ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ႕ တာဝန္ ၊ ဝတၱရားေတြပါ...

ဒီလိုတာဝန္ဝတၱရားေတြကို ေက်ႁပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္...ဒီလိုျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အေကာင္းမြန္ဆုံး စနစ္တစ္ခုကေတာ့ အာမခံျခင္းေပါ့ေနာ္...အာမခံစနစ္ဟာ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအားလုံးအတြက္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ထားသင့္တဲ့ စနစ္တစ္ခုပါပဲ...

ပညာေရးအသက္အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈထားျခင္းျဖင့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့အခါ အခက္အခဲေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ အေကာင္းမြန္ဆုံးကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး ပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္...မိဘေတြက သားသမီးေတြအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေပးသင့္ၿပီး ဒါကလည္း တာဝန္တစ္ခုပါပဲ...

က်န္းမာေရးအာမခံလည္းထိုနည္း၎ပါပဲ...က်န္းမာေရးအခက္အခဲေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုမို႔ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြအေနနဲ႔ မိသားစုေရွ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳေတြးသင့္တဲ့ တာဝန္တစ္ခုပါ...

ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယမ္းအာမခံ အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက သဘာဝတရားကိုလြန္ဆန္လို႔မရတာမို႔ ေလာကဓံကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မယ့္ အာမခံစနစ္ေတြကို ရယူထားဖို႔ပါ...ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းမြန္တဲ့ မိသားစုကို အာမခံစနစ္တစ္ခုျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစလို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္....