Phone09 4577 00 110 Monday - Friday9AM - 5PM OfficeNo.886/888, Pyay Road, 9 Miles, Yangon.

Author Archives: yig_admin

ဝန္ထမ္းမ်ား အက်ိဳးပြား ေစဖို႔

Category : Article, Insurance | Date : April 6, 2020

မိတ္ေဆြ တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိေအာင္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေပးေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြဟာ မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ဒုတိယမိသားစုဝင္ေတြပါပဲ…

မိသားစုဝင္ေတြ ဆိုတာ တစ္ဦးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဦးကလိုလားၾကသလို အျပန္အလွန္ ကူညီေဖးမ ၾကျခင္းဟာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ မဂၤလာတစ္ပါး မည္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ တန္ဖိုးထားရတဲ့ မိသားစုဝင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝ အဆင္ေျပႏိုင္ေစ႐ုံသာမက မိမိလုပ္ငန္းအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားစိတ္ခ်လုံၿခဳံစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Group Life Insurance (စုေပါင္းအသက္အာမခံ) ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ငန္းရွင္မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ရယူေပးထားသင့္ပါတယ္….

စုေပါင္းအသက္အာမခံဆိုတာကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိမိဝန္ထမ္းအတြက္ စုေပါင္းအသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္႐ုံသာမက ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္လည္း အာမခံထားရွိႏိုင္ပါတယ္…

ဘယ္သူေတြအာမခံထားႏိုင္လဲ…❓
မ်က္ျမင္အားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သည့္ အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၆၀)ႏွစ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားတိုင္း အာမခံထားခြင့္ရွိပါသည္။ အလုပ္သမားဦးေရ အနည္းဆုံး (၅) ဦးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္…
အာမခံသက္တမ္း ႏွင့္ ေငြပမာဏ…❓
အာမခံသက္တမ္းအားျဖင့္ (၁) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး က်ပ္(၁)ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ (၅)သန္းထားရွိႏိုင္ပါသည္…

ေဆးစစ္ဖို႔လိုသလား…❓
အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အထိ အာမခံထားေငြ က်ပ္(၁)သန္းအထိ ေဆးစစ္ရန္မလိုပါ
သို႔ေသာ္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အထက္ ၊ အာမခံထားေငြ က်ပ္(၁)သန္းအထက္ ေဆးစစ္ရန္လိုပါသည္…
ပရီမီယံကေရာ…❓

အာမခံထားေငြ က်ပ္(၁)ေသာင္းတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပရီမီယံက်ပ္ (၁၀၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ပရီမီယံေပးသြင္းသည့္ေန႔သည္ အာမခံစတင္သည့္ေန႔ျဖစ္သည္…
အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔က…❓

အာမခံထားသူသည္ သက္တမ္းအတြင္းေသဆုံးသြားပါက အာမခံထားေငြအျပည့္ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ အသက္ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္ပဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္
? ၁) ထာဝစဥ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း – ၁၀၀%
? ၂) မ်က္ေစ့တစ္ဖက္လုံးဝကြယ္ျခင္း – ၅၀%
? ၃) နားတစ္ဖက္လုံးဝပင္းျခင္း -၂၅%
? ၄) လက္တစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း – ၅၀%
? ၅) ေျခတစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း – ၅၀%
? ၆) လက္တစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း – ၂၅%
? ၇) ေျခတစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း -၂၅%…စသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါသည္
ဘာေတြခံစားခြင့္မရွိဘူးလဲ…❓

မိမိကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္း ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္း၊ အလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္(သို႔) ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ျခင္း ၊ ကိုယ္တိုင္ဒဏ္ရာရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ေတာ့ အာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ…

? စုေပါင္းအသက္အာမခံ ( Group Life Insurance) အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္လို႔ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အာမခံဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္…

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

အေမြေပးမယ္ဆိုရင္

Category : Article, Insurance | Date : April 2, 2020

‘အေမြ’ ေပးတယ္လို႔သုံးႏႈန္းေလ့ရွိတဲ့ မိဘတိုင္းက သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သားသမီးေတြထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးတဲ့ ဓေလ့ ဟာ ေလာကရဲ႕ ဓမၼတာတစ္ခုပါပဲ…

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ၊ ေ႐ႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားေတြ ၊ အိမ္ၿခံေျမေတြ ကိုလည္း အေမြအျဖစ္ ေပးတတ္ၾကသလို ဒီထက္မက သာလြန္ျပည့္စုံတဲ့ အေမြအျဖစ္ သားသမီးေတြ ဘဝတစ္သက္လုံး ဘာကိုမွမေၾကာင့္မက်ဘဲ စိုးရိမ္းကင္းကင္းနဲ႔ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာေရးအေမြ ကို အဓိကအေနနဲ႔ ေပးၾကတယ္ မဟုတ္လား?...

ဒါေၾကာင့္ သားသမီးေတြ ပညာေရးခရီးေျဖာင့္ျဖဴးေစဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရေစမည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ‘စာသင္သားအသက္အာမခံ (Student Life Insurance)’ ကိုရယူထားၿပီး သားသမီး တို႔ရဲ႕ ဘဝအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးေသာ ပညာေရးအေမြ ကိုေပးၾကပါစို႔ လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ…

ဘယ္သူေတြ အာမခံထားႏိုင္လဲ?
အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၅၅)အတြင္းရွိတဲ့ မိခင္(သို႔) ဖခင္က ဝယ္ယူေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး အသက္ (၁)ႏွစ္ မွ (၁၂)ႏွစ္အတြင္းရွိ သား(သို႔) သမီး အား စာသင္သားအသက္အာမခံ ထားေပးႏိုင္ပါတယ္…

အာမခံသက္တမ္း?
အနည္းဆုံး (၈)ႏွစ္ မွ အမ်ားဆုံး (၁၉)ႏွစ္အထိ ထားရွိႏိုင္ပါတယ္…

အာမခံထားေငြ?
အနည္းဆုံး က်ပ္ (၁၀)သိန္း မွ က်ပ္ သိန္း (၁၀၀၀) အထိ ထားရွိႏိုင္ပါတယ္… အာမခံေၾကးေပးသြင္းၿပီးေနာက္ အာမခံထားသူ ရင္ေသြးငယ္ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ မွစ၍ အသက္ (၁၈၊၁၉၊၂၀)ႏွစ္တို႔တြင္ အာမခံထားေငြ၏ ၂၅% ကို (၄)ႏွစ္ အညီအမွ်ခြဲ၍ ႏွစ္စဥ္ေပးပါမယ္…

အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေတြကေရာ?
ပညာေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္အျပင္ ေသဆုံးမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ ထာဝစဥ္မသန္မစြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္၊ အာမခံေပးသြင္းေငြကင္းလြတ္ခြင့္၊ ေပၚလစီကို စာရင္းပိတ္ျခင္း၊ အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း စတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔ေရ သားသမီးေတြ ပညာေရးခရီးေျဖာင့္ျဖဴးေစဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရႏိုင္မယ့္ ‘စာသင္သားအသက္အာမခံ (Student Life Insurance)’ ကို ရယူထားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အျမန္ဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ ယမ္းအာမခံကို အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္လိုက္ပါေနာ္…

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

ပညာေရးမွာ ဆုံးခန္းတိုင္ေစဖို႔

Category : Article, Insurance | Date : March 25, 2020

ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ၊ မိသားစုတိုင္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ ၊ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ဘဝေတြ လွပေစဖို႔ အတြက္ ပညာေရးဟာ အဓိကအေရးပါဆုံး မ႑ိဳင္ တစ္ခုပါ…

ဒါေၾကာင့္ ဘဝအတြက္ အဓိကအက်ဆုံးလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးကို ျပည့္စုံလုံေလာက္စြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔ မိဘေတြအေနနဲ႔ သား/သမီး ေတြအတြက္ ဘာေတြႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီလဲ?

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာမ်ိဳး မရွိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီစာေလးကိုဆက္ဖတ္ေပးပါအုံးေနာ္…

‘အသက္ေသြးခဲ အၿမဲမရွိ’ ဆိုသလိုပဲ ဘယ္အထိအသက္ရွင္ခြင့္ရွိမလဲ ဆိုတာ မသိႏိုင္လို႔ ကိုယ္မရွိေတာ့ရင္ေတာင္ သားသမီးပညာေရး ျပတ္ေတာက္မသြားရေအာင္ အေထာက္အပံ့ေတြရရွိႏိုင္တဲ့ " ပညာေရး အသက္အာမခံ "ဝန္ေဆာင္မႈ ကို မိဘတိုင္း ရယူထားသင့္ပါတယ္…

ဒီလိုမ်ိဳးမိဘတိုင္းရယူထားသင့္တဲ့ ပညာေရးအသက္အာမခံဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးအာမခံျဖစ္မလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္...

ဘယ္သူေတြ အာမခံထားႏိုင္လဲ...?
အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၅၆) ႏွစ္အတြင္းရွိသူတိုင္း ပညာေရးအသက္အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္…

ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကဘာလဲ...?

ပညာေရးအသက္အာမခံ၏အႏွစ္သာရမွာ သားသမီးမ်ားတကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ စိတ္ပူပင္ေသာကကင္းေဝးစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္...

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကေရာ...?

(၁) ေသဆုံးမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္
(၂) ထာဝစဥ္လုံးဝမသန္စြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္
(၃)ပရီမီယံကင္းလြတ္ခြင့္
(၄)ပညာေရးအက်ိဳးခံစားခြင့္
(၅) ေပၚလစီကို စာရင္းပိတ္ျခင္း
(၆) အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္းႏွင့္
(၇) ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း….စတဲ့အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္...

ခုဆိုရင္ …ပညာေရးအသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ မိဘတိုင္းဒီဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳသင့္တဲ့အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံကို အျမန္ဆုံးဆက္သြယ္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

ပုံမွန္တိုးပြား ေငြရင္းမ်ား

Category : Article, Insurance | Date : March 23, 2020

အာမခံခ်က္အျပည့္အဝနဲ႔ ေငြစုေဆာင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္ ၊ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့ “ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ”ရဲ႕ လႈိ႕ဝွက္ခ်က္ကို ဒီေန႔မွာ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္...

လူရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ က်န္းမာေရး ၊ ပညာေရး ၊ လူမႈေရး ၊ ဘာသာသာသနာေရး ေတြနဲ႔ ဘယ္သူမွမကင္း ႏိုင္ၾကပါဘူး. ပစၥဳပၸန္မွာလည္း ဒီအေရးေတြကို ေျဖရွင္းၾကရသလို ေနာင္အနာဂတ္အတြက္လည္း ေငြကို တစ္ပုံခြဲၿပီး စုေဆာင္းၾကရပါတယ္...

မိတ္ေဆြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေငြစုၾကတဲ့အခါ စုဘူးနဲ႔ စုတာ ၊ ဘဏ္မွာ ေငြအပ္ၿပီး စုတာ ၊ အတိုးနဲ႔ ေငြေခ်းၿပီး စုတာ မ်ိဳးေတြ ေတြ႕ရပါတယ္. ဒီလိုစုေဆာင္းတာ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုဆိုေပမယ့္ ေငြလည္းစုမိတဲ့အျပင္ ဘဝအာမခံခ်က္လည္းရႏိုင္တဲ့ ေငြစုနည္းကို မိတ္ေဆြတို႔နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ…

ဒါကေတာ့ ေငြလည္းစုမိ အတိုးလည္းပြား မေတာ္တဆမႈျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ အက်ိဳးခံစားမႈေတြ ရရွိမယ့္ “ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ - Short Term Endowment Life Insurance”နဲ႔ ေငြစုတဲ့ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္. ဒီအာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈက အျခားေငြစုနည္းေတြနဲ႔ ဘာေတြကြာျခားလဲ? ဘာေတြပိုေကာင္း သလဲ? ဆိုေတာ့

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ ထားမယ္ဆိုရင္…

ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရရွိမလဲ?

- ႏွစ္ေစ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (Maturity Benefit)
- ေသဆုံးမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Dead Benefit)
- ထာဝစဥ္မသန္မစြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Total Permanent Disability Benefit)
- ေပၚလစီကို စာရင္းပိတ္ျခင္း (Paid up Policy)
- အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္း (Surrender Value)
- ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း (Policy Loan)

ဘယ္သူေတြ အာမခံထားခြင့္ရွိလဲ?

မိမိအသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္. ဇနီး ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္အသက္အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္. မိဘမွ သား၊ သမီး၏ အသက္ကို အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္….

အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ကေရာ?

အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ (၆၀) ႏွစ္ အတြင္းရွိရပါမယ္. အသက္(၁၀) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ မ်ား မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာျဖင့္ အသက္အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္….

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ထားလို႔ရလဲ?

အာမခံသက္တမ္း (၅) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၇) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၀) ႏွစ္ အထိ ထားႏိုင္ပါတယ္. အသက္ (၅၆) ႏွစ္မွ (၅၈) ႏွစ္ထိရွိသူမ်ား အာမခံ သက္တမ္း (၇) ႏွစ္ ထားႏိုင္ပါတယ္…
အသက္ (၅၉) ႏွစ္မွ (၆၀) ႏွစ္ အထိရွိသူမ်ား အာမခံ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ ထားႏိုင္ပါတယ္…

အာမခံထားေငြကေရာ....?

အနည္းဆုံး က်ပ္ (၁၀) သိန္း နဲ႔အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း (၅၀၀)အထိ ထားရွိႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္...

အခုဆိုရင္ ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအသက္အာမခံအေၾကာင္း ေျပာျပၿပီးၿပီဆိုေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔လည္း ေငြပင္ေငြရင္းေတြ ပိုမိုတိုးပြားၿပီး ဘဝအတြက္လည္းအာမခံခ်က္ရွိဖို႔ ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအသက္အာမခံ ထားရင္း ေငြစုၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိက်မွန္ကန္ၿပီး အျမန္ဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ ယမ္းအာမခံမွာ ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္းအသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူႏိုင္ပါၿပီ….

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

လုပ္ငန္းခြင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာ

Category : Article, Insurance | Date :

သင့္လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႔ဆိုတာ အစီအစဥ္တက်အုပ္ခ်ဴပ္ႏိုင္တဲ့ သင့္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာပါ...

သင့္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ဝန္ထမ္းေကာင္းရဲ႕ ဘဝကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းက
သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္...
ဒီလိုေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုေရရွည္တည္တံ့ဖို႔သင့္ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္တာက “စုေပါင္းအသက္အာမခံ” ပဲျဖစ္ပါတယ္...

ဘယ္လိုအာမခံအမ်ိဳးအစားလဲ
စုေပါင္းအသက္အာမခံ ဆိုတာ အသက္အာမခံအမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္၊ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕အနည္းဆုံး ဝန္ထမ္း ငါးေယာက္ ကေန စတင္ထားရွိေပးႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္....

အာမခံ သက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ထားရွိႏိုင္ပါသလဲ
(၁) ႏွစ္မွစတင္ထားရွိႏိုင္ပါတယ္....

ဘယ္သူေတြအာမခံထားႏိုင္သလဲ
သင့္ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ထားရွိေပးႏိုင္ၿပီး အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ က်န္းမာေသာဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားအတြက္ထားရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာလဲ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ေသဆုံးျခင္းအထိပါ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္....

သင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေသာေျခတလွမ္းအတြက္ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြဟာ အေရးတႀကီးလိုအပ္ခ်က္ဆိုတာကို သတိခ်ပ္မိလိုက္ၿပီဆို အခုပဲ ယမ္းအာမခံနဲ႔ဆက္သြယ္လို႔ ႀကိဳတင္အကာအကြယ္မ်ားရယူလိုက္ပါေတာ့ေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

“ ေခ်းေငြ ‘ဆုံး’ မွာ လုံးဝပူစရာမလိုေတာ့ပါ “

Category : Article, Insurance | Date : March 13, 2020

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ၊ ေခ်းေငြ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေန နဲ႔ ေခ်းေငြဆပ္ရမယ့္ ကာလအတြင္း ေငြေခ်းသူ အသက္ဆုံးရႈံးမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထာဝရမသန္စြမ္းျဖစ္သြားလို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကရပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ ၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ စတဲ့ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သတ္သူေတြအတြက္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မယ့္ အာမခံအမ်ိဳးအစားျဖစ္တဲ့ ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ေခ်းေငြ အသက္အာမခံ (Single Premium Credit Life Insurance) ကို ကြၽန္မတို႔ ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါၿပီ…

ထုတ္ေခ်းထားသမွ် ေခ်းေငြေတြ ဆုံးရႈံးရမွာကို လုံးဝပူစရာမလိုေတာ့ဘဲ စိတ္ခ်လက္ခ် ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ေခ်းေငြ အသက္အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈကို အရယူထားသင့္ပါတယ္ေနာ္…

ဘယ္သူေတြ အာမခံထားခြင့္ရွိလဲ?
အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၆၂) ႏွစ္အတြင္းရွိ ေခ်းေငြယူထားသူအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း (သို႔) ေခ်းေငြေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္…

ပရီမီယံ ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္က ဘယ္လိုလဲ?
ေငြေခ်းသူ(အာမခံထားမည့္သူ)ရဲ႕ အသက္အ႐ြယ္ ႏွင့္ ေခ်းေငြသက္တမ္းတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးသြင္းရမည့္ ပရီမီယံႏႈန္း ကြာျခားမွာျဖစ္ၿပီး က်သင့္ပရီမီယံကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးသြင္း ရမွာပါ…

အာမခံ သက္တမ္း ဘယ္ေလာက္လဲ?
(၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြဆပ္ရန္ က်န္ရွိတဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ ကိုက္ညႇိၿပီးထားရွိႏိုင္ပါတယ္…

အာမခံထားေငြ ဘယ္ေလာက္လဲ?
အနည္းဆုံး က်ပ္(၁၀) သိန္းမွ အမ်ားဆုံး ေခ်းေငြပမာဏ အထိထားရွိႏိုင္ပါတယ္…

ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရမလဲ?

မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေခ်းေငြယူထားသူ ေသဆုံး/ထာဝရ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရင္
- ေငြေခ်းသည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခ်းေငြျပန္လည္ရရွိျခင္း
- က်န္ရစ္သူမိသားစုအေနနဲ႔ အရစ္က်ဝယ္ယူထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ဆက္လက္ေပးဆပ္ရန္ မလိုျခင္း
- ေပးသြင္းသည့္ ပရီမီယံေပၚတြင္ ဝင္ေငြခြန္ သက္သာခြင့္ရွိျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိႏိုင္ပါတယ္…

မရႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ကဘာေတြလဲ?

- အာမခံစသည့္ေန႔မွ ၁ ႏွစ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသျခင္း
- ႀကိဳတင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အနာတရျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထာဝရ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း
- သတ္ေသျခင္းေၾကာင့္ မေသဘဲ ထာဝရ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း ေတြအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရရွိႏိုင္ပါဘူး…

အခုဆိုရင္ ေခ်းေငြေတြ မဆုံးရႈံးရေအာင္ ဘယ္လိုအကာအကြယ္ေတြယူထားသင့္လဲဆိုတာကို ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔ ေခ်းေငြဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက မိတ္ေဆြတို႔လည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံသိရၿပီမို႔ ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ေခ်းေငြ အသက္အာမခံ (Single Premium Credit Life Insurance) ကိုရယူထားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ယမ္းအာမခံ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါၿပီေနာ္…

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

စိတ္ခ်စြာ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ၿပီ

Category : Article, Insurance | Date :

ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာတစ္ခုကေတာ့ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကတာေတြ ေၾကာင့္ပါလို႔ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ က ေျပာဖူးပါတယ္…

အမွန္ပါပဲ ေခ်းေငြရွိသလို ဆပ္ေငြလည္းရွိမွသာ ဒီလိုေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြဟာ ေကာင္းမြန္ပိုင္ႏိုင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္မွာပါ...

ေခ်းေငြယူထားသူ ေသဆုံးမႈ ၊ ထာဝရမသန္မစြမ္းျဖစ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ျပန္မဆပ္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးေတြမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ထိခိုက္လာမွာကို စိတ္ပူစရာရွိေနပါတယ္…

ဒါေပမယ့္ အခုဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ဘဏ္ေတြ ၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ယူသူေတြ အတြက္ အကာအကြယ္ ျဖစ္ေစမယ့္ ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ေခ်းေငြ အသက္အာမခံ (Single Premium Credit Life Insurance) ရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ေခ်းေငြေတြ ဆုံးရႈံးမွာ ပူပင္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး…

ေခ်းေငြယူထားသူက ျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေခ်းေငြေတြကို ဆုံးရႈံးစရာမလိုေတာ့လို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခ်စြာ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူဆီက အားရဝမ္းသာစြာၾကားသိ ခဲ့ရပါတယ္…-

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြ ဒီထက္ပိုမို တိုးတက္ပါေစေၾကာင္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္…

“တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ”

ကံၾကမၼာကိုသာ ႐ိုးမယ္ဖြဲ႕ေတာ့မွာလား…

Category : Article, Insurance | Date : March 7, 2020

လွပသာယာတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကိုပုံေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္မအပါအဝင္ လူသားတိုင္းရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ျဖစ္ပါတယ္၊ အနာဂတ္ကို အစီအစဥ္တက် သာယာစြာျဖတ္သန္းရင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုဘဝေလးနဲ႔ အဆုံးသတ္ခ်င္ၾကတာ ဓမၼတာပါ...

ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ေမ့ေနတာက မျမင္ရတဲ့ ကံဇာတ္ဆရာရဲ႕ ဇာတ္လမ္းမွာ သာယာမႈေတြခ်ည္းပဲ ဖန္တီးထားတာမဟုတ္ဘဲ၊ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုေခၚေဆာင္လာတတ္ေသးတယ္ဆိုတာပါပဲ...

ဒီ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ အျဖစ္အမ်ားဆုံးက ေခ်းေငြယူၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ဆည္းၿပီးမွ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ပစၥည္းလည္းရႈံး၊ လူလည္းဆုံး ျဖစ္ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအမ်ားႀကီးျမင္ဖူးၾကမွာပါ...

ကြၽန္မအေမဆို သူရဲ႕ဆိုင္လုပ္ငန္းအတြက္ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းတစ္ခုက ေခ်းေငြရယူရာက မက်န္းမာတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ျပန္မဆပ္ႏိုင္ရာက ဆိုင္ကိုပါအပ္လိုက္ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံခဲ့ဖူးပါတယ္...

ဒီျဖစ္ရပ္က ကြၽန္မတို႔ မိသားစုအတြက္ ေျခာက္ျခားစရာေကာင္းသလို၊ နလန္မထူႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ မိသားစု စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ရာမွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာအၾကပ္အတည္းေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္...

ဒီျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကြၽန္မရဲ႕ မိသားစုကိုအေကာင္းဆုံးကာကြယ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြမိပါတယ္၊ ရွာေဖြရင္း အခုဆို ယမ္းအာမခံမွာ ေခ်းေငြရယူထားတဲ့သူေတြအတြက္ သီးသန႔္ထားရွိႏိုင္တဲ့ အာမခံ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို ရွာေတြ႕ခဲ့ပါၿပီ...

ဒီအာမခံကေတာ့ ကြၽန္မအေမလို ေခ်းေငြမဆပ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ ေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေနတဲ့ကာလတစ္ခုအတြက္ ေပးေခ်မႈရရွိျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္းမ်ားကို မိသားစုမွ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိတာေတြ ရရွိႏိုင္မယ့္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြအာမခံ အမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ပါတယ္...

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မလိုပဲ ကံဇာတ္ဆရာ အလိုက်မဟုတ္ဘဲ သူမ်ားနဲ႔မတူတဲ့ကံၾကမၼာကိုေျပာင္းလဲၿပီး မိသားစုအတြက္ အကာအကြယ္ ရယူလိုရင္ေတာ့ ယမ္းအာမခံ နဲ႔သာဆက္သြယ္ၿပီး “ႏွစ္တိုးေခ်းေငြအသက္အာမခံ” ထားရွိလိုက္ပါေတာ့ေနာ္....

" တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ ''

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းကို လက္လႊတ္ခံေတာ့မလား

Category : Uncategorized | Date :

အာမခံဆိုတာက မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြကို ျပန္လည္အစားထိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ မႈရယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္…
ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ပညာေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စာသင္သားအသက္အာမခံေတြအျပင္ သဘာဝေဘးႏွင့္ အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္မီးေဘးမွ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ မီးအာမခံ မ်ား စတဲ့ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အာမခံအမ်ိဳးအစား အမ်ားအျပားရွိသည့္အနက္ ပရီမီယံေၾကးတႀကိမ္သာေပးႏိုင္တဲ့ “ႏွစ္တိုေခ်းေငြအသက္အာမခံ” ကို ယမ္းအာမခံ မွာထားရွိႏိုင္ေနပါၿပီ.....

ဘယ္လို အာမခံ အမ်ိဳးအစားလဲ...
“ႏွစ္တိုေခ်းေငြအသက္အာမခံ” ဆိုတာကေတာ့ ေငြေၾကးအရအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ အာမခံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြႏွင့္ အဓိကအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္သူအမ်ားထားရွိႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္...

အကာအကြယ္ဘယ္လိုရႏိုင္မွာလဲ
အာမခံထားရွိသူသည္ လုပ္ငန္းေခ်းေငြထုတ္ယူထားၿပီးေနာက္ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာအခါမ်ိဳးမွာ “ႏွစ္တိုေခ်းေငြအသက္အာမခံ”အကာအကြယ္ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္...

အာမခံ ထားရွိသင့္တဲ့ သူေတြက ဘယ္သူေတြျဖစ္မလဲ
ဘဏ္မ်ား၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြထုတ္ယူထားသူေတြ အဓိကထားရွိသင့္ပါတယ္...

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ထားႏိုင္မလဲ...
အာမခံသက္တမ္းကေတာ့ ၁ႏွစ္ကေန ၂ႏွစ္ထိ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြေပးဆပ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ ကာလအထိထားရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

အာမခံ ဘယ္လိုထားႏိုင္မလဲ
က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းမွစတင္အာမခံ ထားရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ပရီမီယံေၾကးတစ္ႀကိမ္သာေပးသြင္းရန္လိုအပ္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံျဖစ္ပါတယ္....

အကာအကြယ္ ဘယ္လိုရရွိႏိုင္မလဲ....
အာမခံထားရွိထားသူ ေသဆုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထာဝရနာမက်န္းျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ အကာအကြယ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္...

တကယ္ေရာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာလား
ေခ်းေငြႏွင့္ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လြဲေျပာင္းေပးအပ္ခံမိသားစုမွ ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း
ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမွလည္း ေခ်းေငြမ်ားျပန္လည္ရရွိျခင္း...စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရရွိမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံျဖစ္တာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးအကာအကြယ္ျဖစ္ပါတယ္....

“ႏွစ္တိုေခ်းေငြအသက္အာမခံ” ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ဘဝေနထိုင္မႈ အခက္အခဲမွန္းသမွ်ကိုေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အာမခံ အမ်ိဳး အစား ျဖစ္တဲ့အျပင္မိသားစုတစ္စုလုံးကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အာမခံျဖစ္လို႔ ရယူထားသင့္တဲ့ အာမခံ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္...

ဒါေၾကာင့္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ယမ္းအာမခံ ကို ဆက္သြယ္လို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ပါၿပီ...

“ တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ ”

အနာဂတ္ဘဝေတြ ေတာက္ပဖို႔ အာမခံနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္စို႔

Category : Article, Family Life Style | Date : March 3, 2020

လူတိုင္းက အနာဂတ္ဘဝ ေတာက္ပဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပမယ့္ လူတိုင္းရဲ႕အနာဂတ္ဘဝက ေတာက္ပႏိုင္ပါ့မလား?

ကိုယ္ေရာ အနာဂတ္ေတာက္ပတဲ့ လူ ၊ ကံေကာင္းတဲ့ လူ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား? အနာဂတ္အတြက္ ေတြးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ပူပင္စရာေတြရွိေနပါတယ္…

ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ေတာက္ပဖို႔ မိဘေတြ နဲ႔ ဆရာသမားေတြ ရဲ႕ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ လိုအပ္သလို နာတာရွည္ေရာဂါ ေဝဒနာခံစားရတဲ့အခါ ေဆးကုသစရိတ္ရႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံမွစလို႔ အနာဂတ္အစီအမံေတြအတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးအစီအစဥ္မပ်က္စီးရေအာင္ ပညာအေထာက္အပံ့အျဖစ္ရရွိႏိုင္တဲ့ စာသင္သားအသက္အာမခံအျပင္ အသက္အာမခံ ၊ ခရီးသြားအသက္အာမခံ စတဲ့ အာမခံ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္တဲ့ Life Insurance ရယူကာ သင့္ႏွင့္ သင့္မိသားစုဘဝကို လုံၿခဳံစြာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါၿပီ..

Life Insurance မွာဆိုရင္…
- ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ
- ပညာေရး အသက္အာမခံ
- ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ေခ်းေငြအသက္အာမခံ (ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္)
- ပရီမီယံတစ္ႀကိမ္ေပး ႏွစ္တိုေခ်းေငြအသက္အာမခံ (ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္)
- စုေပါင္း အသက္အာမခံ
- ခရီးသြားအာမခံ
- အထူးခရီးသြားအာမခံ
- က်န္းမာေရး အာမခံ
- ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါကုသမႈ အာမခံ
- လူထု အေျချပဳ က်န္းမာေရး အာမခံ
- အားကစားသမားမ်ား ကိုယ္လက္အဂၤါထိခိုက္မႈ အာမခံ
- ေတာင္သူလယ္သမား အသက္အာမခံ
- ေႁမြအႏၲရာယ္ အသက္အာမခံ စတဲ့ အသက္အာမခံဝန္ေဆာင္မႈ ေတြကို မေတာ္တဆ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ မိသားစုအတြက္ အေထာက္အပံ့ ရရွိေစဖို႔ ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္…

ယမ္းအာမခံရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုအရယူကာ သင့္မိသားစုနဲ႔သင့္ရဲ႕အနာဂတ္ကို လုံၿခဳံမႈအျပည့္နဲ႔တည္ေဆာက္လိုက္ၾကရေအာင္…

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”