Phone09 4577 00 110 Monday - Friday9AM - 5PM OfficeNo.886/888, Pyay Road, 9 Miles, Yangon.

Author Archives: yig_admin

“အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ…ေပးအပ္ျခင္း”

Category : Article, Our CSR | Date : January 15, 2020

အာမခံစနစ္ဆိုတာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စနစ္တစ္ခုပါ... ယခုအခါမွာလည္း ကြၽန္မတို႔ယမ္းအာမခံမွ စုေပါင္းအသက္အာမခံထားရွိသူ ဦးေဌးေမာ္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၇၀၀၀၀၀ က်ပ္ (ခုႏွစ္သိန္းက်ပ္တိတိ) ကို သက္ဆိုင္ရာမိသားစုထံ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္...

👨‍👩‍👧‍👧 စုေပါင္းအသက္အာမခံ ဆိုတာ အာမခံထားေငြကို အနည္းဆုံးက်ပ္တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိထားရွိႏိုင္တဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ေသဆုံးခဲ့တဲ့အခါ မိမိထားရွိခဲ့တဲ့ အာမခံထားေငြအတိုင္း ျပန္လည္ရရွိမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္...

👨‍👩‍👧‍👧ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ မိသားစုဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစေနာ္...🙏

" တိက်ျမန္ဆန္ ယမ္းအာမခံ "

“အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း”

Category : Article, Our CSR | Date : January 14, 2020

မိတ္ေဆြေတြအားလုံး စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့သာယာေစဖို႔ နဲ႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ မရွိေစဖို႔ ယမ္းအာမခံက အၿမဲႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တာ အားလုံးအသိျဖစ္မွာပါ...

ယေန႔မွာဆိုရင္လည္း ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈရယူထားတဲ့ ဦးသိန္းဟန္အား အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္(တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္တိတိ)ကို တိက်ျမန္ဆန္စြာနဲ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္...က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ...🙏

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အာမခံကေန ဘယ္လိုယူမလဲ

Category : Article, Insurance | Date : December 30, 2019

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးပါ၊ မက်န္းမာခ်ိန္ အလုပ္ပ်က္အကိုင္ပ်က္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို စိတ္ေအးသက္သာစြာရယူႏိုင္ဖို႔ က်န္းမာေရးအာမခံ ကို ယူထားသင့္ပါတယ္...

ဒါဆို က်န္းမာေရး အာမခံ ဆိုတာ ဘယ္ခ်ိန္ေတြမွာ ေပးၿပီး ဘယ္လိုလူေတြ အရယူသင့္သလဲ ဆိုတာ ေျပာၾကရေအာင္...

ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ေဆး႐ုံတက္ရျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသရျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ ေဆး႐ုံေဆးခန္းျပသရျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ထိုက္သင့္သေလာက္ သက္သာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ အာမခံကို က်န္းမာေရးအာမခံလို႔ ေခၚပါတယ္...

အာမခံထားခြင့္ကိုေတာ့ အသက္ (၆) ႏွစ္ကေနစၿပီထားရွိႏိုင္ပါတယ္၊ အာမခံ သက္တမ္းအေနနဲ႔ေတာ့ (၁)ႏွစ္အထိပဲ ထားခြင့္ရွိပါတယ္....

ဒီ အာမခံမွာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူက
အသက္ (၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္ အထိအတြက္ မိဘ (သို႔)အုပ္ထိန္းသူက လည္းေကာင္း အသက္(၁၉)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္အတြက္ အာမခံထားသူ ကိုယ္တိုင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာမခံထားသူ ေသဆုံးပါက အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း ခံရသူက ေသာ္လည္းေကာင္း ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

ဒီ အာမခံမွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ အကာအကြယ္ေတြကို တစ္ဦးခ်င္းသို႔မဟုတ္ အစုလိုက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒီအတြက္ ပရီမီယံေပးသြင္းမႈစနစ္အေျပာင္းအလဲကလြဲလို႔ အကာအကြယ္ခံစားခြင့္ေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ....

ဒီေတာ့ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးလို႔ မွတ္ယူထားတယ္ဆိုရင္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို အရယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအာမခံေတြ အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရဖို႔ ယမ္းအာမခံ ကို ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးလိုက္ပါေတာ့ေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္း

Category : Article, Our CSR | Date : December 28, 2019

ယမ္းအာမခံဟာ တိက်ျမန္ဆန္စြာနဲ႔ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးကို နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမရွိရေစေအာင္ အၿမဲေပးေခ်ခဲ့ပါတယ္...ယခုလည္း မေတာ္တဆဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၃)ဦးအတြက္ အထူးခရီးသြား အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၈၁၀၀၀၀ က်ပ္(ရွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းက်ပ္) တိတိကို ဆင္ေပါင္ဝဲ ဒဂုံယာဥ္လိုင္းသို႔ ေပးေခ်ခဲ့ပါတယ္...နစ္နာဆုံးရႈံးမႈေတြ မႀကဳံရေအာင္ ကြၽန္မတို႔ “ယမ္းအာမခံ” နဲ႔ အျမန္ဆုံးလက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္လိုက္ပါေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

#Younginsurance

#insurancelife

 

“ခရစၥမတ္ကာလမွာ ခရီးသြားတဲ့အခါ”

Category : Article, Travel | Date : December 27, 2019

ခရစၥမတ္ကာလဟာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမွာ ခရီးသြားလို႔အေကာင္းဆုံးကာလလို႔ေတာင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္... ခရီးသြားရာသီကိုေရာက္လာတာနဲ႔ အမွ် မိသားစုနဲ႔ အတူေပ်ာ္႐ႊင္ဖို႔ ၊  သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ လန္းဖို႔၊ ခ်စ္သူနဲ႔အတူ ၾကည္ႏူးဖို႔၊ တေယာက္တည္းလည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ေျပေပ်ာက္ဖို႔ ခရီးထြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္..

ေပ်ာ္စရာေတြႀကဳံဖို႔၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ ေျပေပ်ာက္ဖို႔ ခရီးသြားၾကရင္း မထင္မွတ္ထားတဲ့ အလွည့္အေျပာင္း အႏၲရာယ္ ေတြႀကဳံရတဲ့ အခါ အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာတခုေတာ့ ကိုယ္ဘက္မွာရွိဖို႔ လိုတာေပါ့..

ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ယမ္း အာမခံက သင့္ေဘးနားမွာ အၿမဲရွိေနပါတယ္…

  • ယမ္းနဲ႔ ခရီးသြားႏိုင္သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ???

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ (သို႔မဟုတ္) စင္းလုံးဌားယာဥ္မ်ားျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ခရီးသြားမည့္သူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသုံး ယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖင့္ စီးနင္းလိုက္ပါမည့္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အသက္အ႐ြယ္ကန႔္သတ္ခ်က္ မရွိဘူးေနာ္..

အာမခံ သက္တမ္း ကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ထားတာလဲ ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္း ဆို (၁)ရက္ကေန အမ်ားဆုံး (၃) လ၊ ျပည္ပဆို (၁) ပတ္ကေန အမ်ားဆုံး (၃)လ ထိ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မိုင္ (၁၀၀) ခရီးသြားေတြအေနနဲ႔ ခရီးစဥ္အစအဆုံး တစ္ေခါက္စာ ထားလို႔ ရပါတယ္ေနာ္…

ပရီမီယံႏႈန္းထားေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းခရီးသြားအာမခံ အတြက္ ဆို (၁) ရက္၊ (၃)ရက္ ခရီးနဲ႔ (၁)ပတ္၊ (၂)ပတ္ ခရီးစဥ္ေတြ အျပင္ (၁) လ၊ (၂) လနဲ႔ (၃) လ ခရီးစဥ္ေတြ အထိ က်ပ္ (၁၀၀) ကေန က်ပ္ (၅၀၀) ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားပါတယ္..

ျပည္ပ ခရီးသြားအာမခံကေတာ့ (၁) ပတ္ခရီးအတြက္ က်ပ္ (၂၀၀)၊ (၂)ပတ္ခရီးအတြက္ (၂၅၀) က်ပ္၊ (၁) လခရီးအတြက္ က်ပ္ (၃၀၀)၊ (၁) လနဲ႔ ၁၅ ရက္အတြက္ က်ပ္ (၃၅၀)၊ (၂)လ ခရီးအတြက္ (၄၀၀) က်ပ္၊ (၂) လခရီးအတြက္ (၄၅၀)နဲ႔ (၃)လ ခရီးအတြက္ က်ပ္ (၅၀၀) သတ္မွတ္ေပးထားတယ္ေနာ္…

ပရီမီယံႏႈန္းထားေတြ သိၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ခံစားခြင့္အေသးစိတ္ေလးေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ ဆိုေတာ့…

အာမခံ ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ မသန္စြမ္းျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဆရာဝန္ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားေသာႏႈန္းထားအတိုင္းရရွိႏိုင္မွာပါ..

ရရွိတဲ့ဒဏ္ရာနဲ႔ ေဆး႐ုံတက္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား အာမခံ အတြက္ (၁) ပတ္စာ (၁)ယူနစ္ အတြက္ က်ပ္ (၄၀၀၀) နဲ႔ (၅၂) ပတ္ အထိ ခံစားခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး၊ မိုင္ (၁၀၀) ခရီးအာမခံအတြက္ေတာ့ (၁) ပတ္လွ်င္ (၁)ယူနစ္ အတြက္ က်ပ္ (၃၂၀၀) နဲ႔ (၅၂) ပတ္ အထိ ခံစားခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္…

အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ ခရီးစဥ္ျဖစ္ဖို႔၊ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာ ခရီးစဥ္ေလးေတြဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ ယမ္းအာမခံ နဲ႔ ယုံၾကည္စြာ လက္တြဲလိုက္ပါေနာ္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

ဘဝေရွ႕ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေတာ့လိုမယ္

Category : Article, Insurance | Date : December 25, 2019

မိတ္ေဆြတို႔ေရ….လူတိုင္းလူတိုင္းက ေရွ႕ေရးကိုႀကိဳေတြးၿပီး ေနာင္အခါမပူမပင္ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ေ႐ႊစု ၊ ေငြစု ၊ အရင္းအႏွီးေတြစုေဆာင္းၾကတယ္မဟုတ္လား?....

ဒီလို စုေဆာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြအမ်ားႀကီးထဲက မိတ္ေဆြတို႔အတြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားစြာျပန္လည္ရရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ “ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ - Short Term Endowment Life Insurance” ထားျခင္းပါပဲ...ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာသိဖို႔ ေအာက္မွာ ဆက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္...

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ ထားမယ္ဆိုရင္…

ဘယ္လို အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရရွိမလဲ?

- ႏွစ္ေစ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (Maturity Benefit)

- ေသဆုံးမႈအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Dead Benefit)

- ထာဝစဥ္မသန္မစြမ္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ (Total Permanent Disability Benefit)

- ေပၚလစီကို စာရင္းပိတ္ျခင္း (Paid up Policy)

- အမ္းေငြထုတ္ယူျခင္း (Surrender Value)

- ေခ်းေငြရႏိုင္ျခင္း (Policy Loan)

ဘယ္သူေတြ အာမခံထားခြင့္ရွိလဲ?

မိမိအသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္. ဇနီး ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္အသက္အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္. မိဘမွ သား၊ သမီး၏ အသက္ကို အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္….

အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ကေရာ?

အသက္ (၁၀) ႏွစ္မွ (၆၀) ႏွစ္ အတြင္းရွိရပါမယ္. အသက္(၁၀) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္ အတြင္းရွိသူ မ်ား မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာျဖင့္ အသက္အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္….

အာမခံသက္တမ္း ဘယ္ေလာက္ထားလို႔ရလဲ?

အာမခံသက္တမ္း (၅) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၇) ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) (၁၀) ႏွစ္ အထိ ထားႏိုင္ပါတယ္. အသက္ (၅၆) ႏွစ္မွ (၅၈) ႏွစ္ထိရွိသူမ်ား အာမခံ သက္တမ္း (၇) ႏွစ္ ထားႏိုင္ပါတယ္…

အသက္ (၅၉) ႏွစ္မွ (၆၀) ႏွစ္ အထိရွိသူမ်ား အာမခံ သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ ထားႏိုင္ပါတယ္…

အာမခံထားေငြ _ အနည္းဆုံး က်ပ္ (၁၀) သိန္း နဲ႔အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း (၅၀၀) …

ေပၚလစီတည္ၿမဲျခင္း _ ပရီမီယံကို အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ အတြက္ ေပးသြင္းၿပီးပါက ေပၚလစီ အတည္ျဖစ္ပါတယ္…

က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း _ အာမခံကုမၸဏီႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆး႐ုံ/ေဆးခန္းမ်ားမွ ဆရာဝန္မ်ား…

ပရီမီယံႏႈန္း _ အာမခံထားသူအသက္၊ အာမခံသက္တမ္း ႏွင့္ အာမခံထားေငြတို႔အေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ပါတယ္…

ပရီမီယံေပးသြင္းျခင္း _ ပရီမီယံကို(၁)လတစ္ႀကိမ္၊ (၃)လ တစ္ႀကိမ္၊ (၆) လတစ္ႀကိမ္၊ (၁၂) လတစ္ႀကိမ္ ႏွစ္သက္ သလို ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္…

အရစ္က်ပရီမီယံကို ေပၚလစီတြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ ပရီမီယံေပးသြင္းရန္ ေစ့သည့္ေန႔မွ အပို ရက္ေပါင္း (၃၀) အတြင္း ေပးသြင္းရမယ္. ပရီမီယံေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေပၚလစီ ပ်က္ျပယ္ပါတယ္…

ႏွစ္တိုေငြပင္ေငြရင္း အသက္အာမခံ အေၾကာင္းေျပာျပေပးၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ေနာင္ေရးအတြက္ စုေဆာင္းထားခ်င္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ မ်ားစြာျပန္လည္ရရွိေစမယ့္ အာမခံထားျခင္းနည္းလမ္းကိုလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ထားၾကပါစို႔ေနာ္…

‘တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ’

 

 

“မိသားစုကို တကယ္ခ်စ္ရင္”

Category : Article, Family Life Style | Date : December 23, 2019

အားလုံးသိၿပီးသားအတိုင္း အာမခံစနစ္ဟာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြကို တဖက္တစ္လမ္း ကျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္တဲ့စနစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္

ဒီလိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အာမခံစနစ္ေတြအမ်ားအျပားရွိတဲ့အနက္မိသားစုက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပရီမီယံေၾကးနည္းနည္းနဲ႔ ဆုံးရႈံးမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံ အေၾကာင္းကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္...

ရရွိႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြက လုံးဝျပည့္စုံေနတဲ့ အာမခံအမ်ိဳးအစားျဖစ္လို႔ ဒီ အာမခံသာအရယူထားရင္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြရွိမလဲ အရင္ ေျပာျပေပးပါ့မယ္....ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်က္ကေတာ့ တစ္ခုခုသာျဖစ္ခဲ့ရင္ ပရီမီယံေၾကးအလိုက္ အေရး ေပၚကုသစရိတ္ေတြကို ရရွိႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေသဆုံးခဲ့ရင္ျဖစ္ေစအကာအကြယ္ရရွိမယ့္ အာမခံစနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္...

ဒီေလာက္ေကာင္းတယ္ဆို ဘယ္သူေတြထားႏိုင္လဲေမးရင္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈမလြတ္ေသးတဲ့ကေလးအ႐ြယ္ကေနစၿပီး အသက္ (၆၅) ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ထားႏိုင္ပါတယ္...

ဟုတ္ၿပီ အာမခံလည္းထားခ်င္ၿပီး ထားႏိုင္တဲ့ အသက္အ႐ြယ္ေတြလည္းသိခဲ့ၿပီ၊ ဒါဆို သက္တမ္း၊ ပရီမီယံေၾကးနဲ႔ အာမခံ ထားစဥ္ ဘယ္လို အခြင့္အေရးေတြရွိမလဲ ၾကည့္ရေအာင္၊ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္သူအတြက္ ပရီမီယံေၾကး အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း အေျမာက္အမ်ားခံစားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းအေနနဲ႔ (၃) လကေန (၁)ႏွစ္အထိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားရွိႏိုင္ပါတယ္...

ကိုယ္အဂၤါထိခိုက္မႈအာမခံရဲ႕ သက္တမ္း၊ ပရီမီယံေၾကးနဲ႔ ထားရွိႏိုင္တဲ့အသက္အ႐ြယ္ေတြအရဆိုရင္ တစ္ဦးခ်င္းထိခိုက္မႈအျပင္၊ မိသားစုတြင္းကိုပါ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အာမခံစနစ္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္...

ဒီလို စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြကိုအေကာင္းဆုံးအကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့အာမခံစနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြး ေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ယမ္းအာမခံကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္....

‘တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ’

 

“မေတာ္တဆ” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ နစ္နာမႈေတြမျဖစ္ရေအာင္

Category : Article, Travel | Date : December 18, 2019

ဘာကိုမွႀကိဳတင္တြက္ဆထားလို႔ မရႏိုင္တဲ့ေလာကႀကီးထဲမွာ မေတာ္တဆ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ နစ္နာမႈေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိေနၿပီလဲ?....

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေၾကာင္းကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခရီးသြားလာျခင္းနဲ႔ မလြတ္ကင္းႏိုင္ၾကပါဘူး….

အေပ်ာ္ခရီးထြက္မယ္ ၊ အလုပ္ကိစၥနဲ႔ ခရီးထြက္မယ္ ၊ မိသားစုကိစၥေၾကာင့္ခရီးထြက္မယ္ ၊ လူမႈေရးအတြက္ခရီးထြက္မယ္ စတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြအားလုံးေၾကာင့္ ခရီးသြားျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဒြန္တြဲေနတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္….

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုကိစၥေၾကာင့္ပဲခရီးသြားသြား ၊ ဘယ္ခရီးကိုပဲသြားသြား ၊ ဘယ္လိုယာဥ္နဲ႔ပဲ သြားသြား အာမခံထားၿပီး ခရီးသြားေစခ်င္ပါတယ္….
ယမ္းအာမခံရဲ႕ အထူးခရီးသြား အာမခံ နဲ႔အတူခရီးသြားမယ့္ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ အာမခံ သက္တမ္းက ဘယ္လို လဲ?ပရီမီယံ ႏႈန္းထားေတြကေရာ ဘယ္လိုလဲ? ဘယ္လို ခံစားခြင့္ေတြ ရရွိမလဲ ဆက္ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္…

အထူးခရီးသြားအာမခံေခါင္းစဥ္ေအာက္...ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္...အဓိကအားျဖင့္ (၄)မ်ိဳးေတြ႕ရွိပါတယ္...

(၁) အာမခံထားခြင့္ရွိသူ

အေဝးေျပးအျမန္လမ္းတြင္ မိုင္(၁ဝဝ)အထက္ ေျပးဆြဲေနေသာ အေဝးေျပးယာဥ္မ်ားတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းေသာခရီးသည္မ်ား ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္အကူ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားထားခြင့္ရွိပါသည္။

(၂) အာမခံသက္တမ္း

အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းစီးခရီးသည္မ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္အစမွ ခရီးအဆုံးေရာက္ရွိခ်ိန္ထိကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ ခရီးသြားသူမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္အစမွ ခရီးဆုံးေရာက္ရွိခ်ိန္ထိ(၂၄)နာရီအတြင္းသာထားရွိလို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

(၃) ပရီမီယံႏႈန္း

အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းစီးခရီးသည္တစ္ဦးလွ်င္ - (၁) ယူနစ္ က်ပ္ ၃ဝဝ/- ထားရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္စီးတစ္ဦးလွ်င္ -(၁) ယူနစ္ က်ပ္ ၃ဝဝ/-(၂) ယူနစ္ က်ပ္ ၆ဝဝ/- ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

(၄) အက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား

ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြက်ပ္သိန္း(၃ဝ)ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိက ဒဏ္ရာအေျခအေနေပၚမူတည္၍ အမ်ားဆုံးက်ပ္(၂၄)သိန္းအထိရရွိႏိုင္ပါသည္။

ခရီးသြား မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ေရ…ႀကိဳတင္တြက္ဆထားလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေတြ ႀကဳံေတြ႕ရမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုထိခိုက္နစ္နစ္မႈေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေတြျပန္လည္ရရွိႏိုင္ဖို႔ ယမ္းအာမခံနဲ႔ အျမန္ဆုံး ဆက္သြယ္လိုက္ပါေနာ္...

‘တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ’

စုေပါင္းအသက္အာမခံအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

Category : Article, Insurance | Date : December 12, 2019

စုေပါင္းအသက္အာမခံဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိမည့္ အာမခံဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္...

ကာယ၊ဉာဏ အလုပ္သမားမ်ား ငါးဦးႏွင့္ အထက္ကို အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္မွျဖစ္ေစ စုေပါင္းအသက္အာမခံ ထားႏိုင္ၿပီး အသက္ေသဆုံးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ထာဝစဥ္မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိမွာပါ...

တန္ဖိုးထားရတဲ့ မိသားစုဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝ တိုးတက္အဆင္ေျပႏိုင္ေစ႐ုံသာမက မိမိလုပ္ငန္းအတြင္း ဝန္းထမ္းမ်ားေပ်ာ္႐ြင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ Group Life Insurance (စုေပါင္းအသက္အာမခံ) ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ...

ဘယ္သူေတြက အာမခံထားေပးႏိုင္သလဲ...?

ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြႀကဳံရတဲ့အခါ ဆုံးရႈံးမႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ထားရွိေပးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္...

ဘယ္သူေတြအာမခံထားႏိုင္လဲ...?

မ်က္ျမင္အားျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သည့္ အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၆၀)ႏွစ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားတိုင္း အာမခံထားခြင့္ရွိပါတယ္... အလုပ္သမားဦးေရ အနည္းဆုံး (၅) ဦးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

အာမခံသက္တမ္း ႏွင့္ ေငြပမာဏ...?

အာမခံသက္တမ္းအားျဖင့္ (၁) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး က်ပ္(၁)ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံးက်ပ္ (၅)သန္းထားရွိႏိုင္ပါသည္...

အက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔က...?

အာမခံထားသူဟာ သက္တမ္းအတြင္းေသဆုံးသြားပါက အာမခံထားေငြအျပည့္ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္... အကယ္၍ အသက္ေသဆုံးျခင္းမဟုတ္ပဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။

(၁) ထာဝစဥ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း - ၁၀၀%

(၂) မ်က္ေစ့တစ္ဖက္လုံးဝကြယ္ျခင္း - ၅၀%

(၃) နားတစ္ဖက္လုံးဝပင္းျခင္း -၂၅%

(၄) လက္တစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း - ၅၀%

(၅) ေျခတစ္ဖက္လုံးဝျပတ္ျခင္း - ၅၀%

(၆) လက္တစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း - ၂၅%

(၇) ေျခတစ္ဖက္က်ိဳးျခင္း -၂၅%...စသျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိပါတယ္...

အခုဆိုရင္ စုေပါင္းအသက္အာမခံ ( Group Life Insurance) အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္လို႔ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အာမခံဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယမ္းအာမခံႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”

“သင့္ရင္ေသြးအတြက္…ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္”

Category : Article, Education | Date : December 4, 2019

အေမြ...မိဘကတစ္ဆင့္ ၊ သားသမီးဆီ လက္ဆင့္ကမ္းေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အေမြလို႔ ဆိုရင္ သည္ေန႔ေခတ္မွာ ပညာေရးပါပဲ...ပညာေရးဟာ သားသမီးေတြရဲ႕ ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခုဆိုရင္လည္း မမွားျပန္ပါဘူး...

အိမ္ေထာင္ဦးစီးလုပ္သူဟာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းကလည္း အိမ္ေထာင္တာဝန္ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရင္း သားသမီးေတြရဲ႕ လက္ရွိပညာေရးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ရျပန္ပါေသးတယ္…ဒါတင္မကေသးပါဘူး...ေနာင္ေရးမွာ သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔လည္း ရင္ေလးရတာမို႔  ဒီလိုမ်ိဳးျပႆနာေတြ ျဖစ္မလာေအာင္  ယမ္းအာမခံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားတဲ့ “ပညာေရးအသက္အာမခံ”အေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဗဟုသုတအခ်ိဳ႕မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...

(၁) ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္

ပညာေရးအသက္အာမခံ၏အႏွစ္သာရမွာ သားသမီးမ်ားတကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအတြက္ စိတ္ပူပင္ေသာကကင္းေဝးစြာျဖင့္ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရသည္အထိ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္...

(၂) ဘယ္သူေတြ အာမခံထားႏိုင္မလဲ...?

မိမိသားသမီးမ်ား ပညာေရးအတြက္ မိမိအသက္ကို အာမခံထားႏိုင္ပါတယ္...အသက္(၁၈)ႏွစ္ မွ (၅၆)ခုႏွစ္ အတြင္းရွိ က်န္းမာသူမ်ား ပညာေရးအသက္အာမခံ ထားႏိုင္ပါတယ္...

(၃) အာမခံေၾကးပမာဏကေရာ...?

အနည္းဆုံး က်ပ္ သိန္း (၅၀)မွ

အမ်ားဆုံး က်ပ္ သိန္း (၁၀၀၀)ထိ အာမခံေၾကးေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္...

ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိသားသမီးပညာေရး မေႏွာင့္ေႏွးရေအာင္ အာမခံခ်က္တစ္ခုခုရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ‘ယမ္းအာမခံ’ သို႔သာအေျပးေလးလွမ္းလာလိုက္ပါေနာ္...

သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုအတြက္ အေကာင္းဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစမယ့္...

“တိက်ျမန္ဆန္...ယမ္းအာမခံ”